Lokaty a nasze finanse osobiste

Do tej pory jedną z najbardziej popularnych form oszczędzania, a co za tym idzie i zarządzania swoimi finansami osobistymi, było zakładanie lokat terminowych. Tego rodzaju propozycja dawana nam przez banki działające na obszarze naszego kraju, była gwarantem pełnego zabezpieczenia naszych oszczędności, ale także i systematycznego ich zwiększania. Oczywiście nadal tak jest, jednakże aktualnie wygląda temat lokat troszkę mniej korzystnie, patrząc z punktu widzenia klienta, ze względu na niskie oprocentowanie. Lokata to najbardziej rozpowszechniony sposób deponowania własnych pieniędzy, które na podstawie zawieranej umowy, umowy bank-klient, pozostają przez określony czas do dyspozycji banku, a klient uzyskuje z tego tytułu określone odsetki.

Poziom odsetek jest z góry ustalony, tak więc możliwy do obliczenia. Stanowi realny zysk wynikający ze wspomnianej umowy. Lokaty od zawsze charakteryzowały się dużą stabilnością. Pociągały za sobą małą dozę ryzyka i przez to były bardzo lubianą formą inwestowania.

Po dziś dzień niewiele się zmieniło, niestety zmieniło się oprocentowanie oferowane przez bank. Spowodowało to, iż lokaty terminowe nie są już tak atrakcyjne. Oprocentowanie lokat zależne jest od działań, jakie podejmuje Narodowy Bank Polski, który określając bieżącą stopę redyskontową wpływa na wysokość oprocentowania zarówno lokat jak i kredytów. Z punktu widzenia osób posiadających zaciągnięty kredyt, oprocentowanie powinno być jak najmniejsze, jednakże z punktu widzenia osób zakładających lokaty, mogłoby wyglądać zupełnie inaczej.

Zobacz najnowsze kolekcję massimo dutti polska atl-group.pl