Pieniądze bardzo osobiste

księgowa poznań

Pracując zarabiamy, przez co mamy szansę wydawać, ale także i oszczędzać. Chcielibyśmy, aby pieniądze nigdy nam się nie skończyły. Pragniemy znaleźć takie źródło dochodu, które będzie mogło zaspokoić nasze potrzeby, dostarczając jak największą ilość finansów. Niestety, większość z nas zdaje sobie sprawę, że nie jest to takie proste.

Codzienne życie jest kosztowną inwestycją, wymaga określonych nakładów pieniężnych, które nie zawsze są przecież stałe. Zmieniające się ceny powodują, że my sami musimy się do tego dostosowywać, wydając coraz więcej, co przekłada się na to, co potrzebujemy. Na początku naszej drogi, gdy nie posiadamy jeszcze rodziny, dzieci i nie jesteśmy obciążeni wydatkami z tego tytułu, zarobione przez nas pieniądze mogą być przeznaczone tylko i wyłącznie na zaspokajanie własnych potrzeb. Możemy myśleć tylko o nas samych i w taki sposób gospodarować posiadanym budżetem, aby z jednej strony wystarczało nam na realizację planów i zamierzeń, a z drugiej, zaspokajało nasze potrzeby.

Pieniądze stanowiące budżet rodzinny wydatkowane są już w inny sposób. Służyć muszą wszystkim członkom rodziny i odpowiadać ich potrzebom. Nie tylko bytowe, choć oczywiście te są najważniejsze, ale także i takie niestandardowe, należące do wyższego rzędu. Szczęśliwcom się to udaje, niestety jest też grupa społeczna, która żyje tylko i wyłącznie z dnia na dzień, tym samym korzystając z niewielkiego budżetu przez siebie wypracowanego.

W ten sposób zaspokajają jedynie potrzeby pierwszego rzędu.

płyn hamulcowy www.korfball.wroclaw.pl